Warehouse Rates

Indicative Rates for Warehouses Space Rental :

State Region / City Locality  Area Month Rate per SFT
Assam Guwahati              100,000 Jan-16 27
Bihar Patna                25,000 Jan-16 20
Chattisgarh Raipur                15,000 Jan-16 12
Delhi North West Mundka              30,000 Jan-16 25
Delhi North West Mundka              42,500 Jan-16 25
Delhi North West Mundka            100,000 Jan-16 25
Delhi South Okhla              30,000 Jan-16 35
Delhi Central Kirti Nagar                6,000 Jan-16 35
Delhi North Wazirpur              25,000 Jan-16 36
Delhi NCR North West Kharkhoda              80,000 Jan-16 10
Delhi NCR North West Hassangarh            120,000 Jan-16 10
Delhi NCR South West JamalPur              35,000 Jan-16 14
Gujarat Ahmedabad                15,000 Jan-16 16
Haryana Faridabad                50,000 Jan-16 15
J&K Jammu                25,000 Jan-16 25
J&K Srinagar                  5,000 Jan-16 25
Karnataka Bengaluru Neelmangla              12,000 Jan-16 14
Karnataka Bengaluru Neelmangla              60,000 Jan-16 18
Madhya Pradesh Indore Dewas              25,000 Jan-16 12
Maharashtra Nagpur                25,000 Jan-16 12
Maharashtra Mumbai Bhiwandi              50,000 Jan-16 14
Punjab Ludhiana                15,000 Jan-16 12
Punjab Amritsar                10,000 Jan-16 14
Rajasthan Jaipur                15,000 Jan-16 15
Rajasthan Jodhpur                  8,000 Jan-16 12
Tamil Nadu Chennai Madhavaram              10,000 Jan-16 30
Tamil Nadu Madurai Dindigul Road              95,000 Jan-16 21
Telangana Hyderabad Malkapur            175,000 Jan-16 10
Uttar Pradesh Kanpur                15,000 Jan-16 13
Uttar Pradesh Varanasi                15,000 Jan-16 14
Uttar Pradesh Ghaziabad                50,000 Jan-16 17
Uttarakhand Dehradun                10,000 Jan-16 12
West Bengal Kolkata                25,000 Jan-16 14
West Bengal Silliguri                10,000 Jan-16 13

Leave a Comment